IMMATERIELL OCH INDUSTRIELL ÄGANDERÄTT

Senaste revidering: 01/01/2022

KalismaBijoux är ägare till alla immateriella och industriella rättigheter på webben, liksom till de element som den innehåller, som en rent vägledande titel: bilder, ljud, ljud, video, mönster, texter, grafik, logotyper, ikoner, färgkombinationer, strukturer, knappar, liksom programvara, handelsnamn, varumärken, verk, illustrationer, fotografier eller industriella mönster och alla andra tecken som kan användas industriellt och kommersiellt, som tillhör KalismaBijoux eller tredje man som har godkänt att de finns på webben.

Reproduktion, distribution och offentlig kommunikation, inklusive sättet att utnyttja tillhandahållandet, av hela eller delar av innehållet på webben, är strängt förbjudet i kommersiellt syfte, på vilket sätt som helst och med vilka tekniska medel som helst, utan föregående tillstånd från KalismaBijoux.

Användaren förbinder sig att respektera alla immateriella och industriella rättigheter som KalismaBijoux äger. Användaren kommer att kunna använda webben och de element som den innehåller för sitt personliga och privata bruk. All annan användning är förbjuden och kräver att användaren i förväg erhåller ett uttryckligt och skriftligt tillstånd från KalismaBijoux. Användaren får inte ta bort, kringgå eller manipulera skyddsanordningar eller säkerhetssystem som är installerade på webben.

Product added to wishlist

KalismaBijoux använder cookies för att tillhandahålla nödvändig webbplatsfunktionalitet och förbättra din upplevelse. Genom att använda vår webbplats godkänner du vår integritetspolicy och vår cookiepolicy.